ПРАНА представлява  материално-духовната субстанция на Вселената. Това е фината жизнена енергия, която се намира във всичко: в камъните, животните, хората. Въпреки, че има връзка между въздухът и праната те не са едно и също. Праната има по- фина структура и се определя като вътрешната енергия. ЯМА означава управлявам . ПРАНАЯМА означава стимулиращи техники на дишане, които регулират и увеличават жизнената енергия. Тя вече е научно призната от учените на световно ниво като средство за ободряване, повишаване и засилване на жизнените процеси в тялото.

Повечето хора използват само половината от капацитета на белият дроб, в резултат на което тялото и умът изпитват кислороден глад. Това води до различни болести и понижаване на имунната система. Усвоявайки дихателните техники ние можем да се освободим от напрежението и да релаксираме ума. Тя също балансира нервна система, повишава концентрацията и развива градивно мислене. Продължителността на живота на човек зависи от това как той диша. Хората, които дишат бавно и дълбоко живеят по- дълго. От древни времена йогите измерват живота не с броя на годините, а с количеството дишане. Те смятат, че на човек му е отредено да направи през живота си определен брой вдишания, който брой е различен за всеки.Чрез пранаяма те увеличават броя им и съответно своя  живот. Пранаяма има силата да Ви избави от болести, да направи Вашият ум по- бистър и спокоен. Ще Ви успокои, когато имате нужда и ще Ви зареди с енергия. Ще Ви избави от стреса и безпокойството при редовна практика. Има много и различни дихателни техники, които е най- добре да научите от опитен учител, за да ги усвоите правилно.