Йога терапия

Личната йога терапия има за цел да подобри здравословното състояние на конкретна личност. Вземат се под внимание заболявания, физическа форма, желание за физическа активност, професия, навици и др.
Йога терапия е съзнателното прилагане на практика целяща повлияване на даден проблем.

Какво е йога терапия

Личната йога практика се изготвя съобразно заболяванията, нуждите и особеностите на човека. Включва …