Етични норми в йога

Етични норми в йога Част I- Ахимса       

  

Ахимса е първата от Ямите .
Яма в буквален превод означава  въздържание. Това са принципи, които хармонизират взаимодействието с другите. Нашите социални взаимоотношения.
Ахимса в превод означава ненасилие. Ненасилие към себе си, към околните, към всички живи същества.
Когато сме в ахимса и дивият звяр в наше присъствие губи природата си!
Йога започва от вътре на вън.

„Както човек трябва да се научи на изкуството да убива в обучението за насилие, така трябва да се научи и на изкуството да умира в обучението за ненасилие. Насилието не означава освобождаване от страха, а откриване на средствата за борба с причината за страха. От друга страна ненасилието няма причина за страх. Гласуващият за ненасилие трябва да развие способността за саможертва от най-висок тип, за да се освободи от страха. Той не смята дали трябва да загуби земята, богатството си или живота си. Който не е преодолял всеки страх, не може да практикува ахимса до съвършенство. Привърженикът на ахимса има само един страх, който е от Бог. Който търси убежище в Бог, трябва да зърне атмата [душата], която надхвърля тялото; и в мига, в който човек зърне нетленната атма, той хвърля любовта на нетрайното тяло. По този начин обучението по ненасилие е диаметрално противоположно на обучението по насилие. Насилието е необходимо за защита на външните неща; ненасилието е необходимо за защита на атма, за защита на честта. (SB, 16) „

„Ненасилието е най-голямата сила на разположение на човечеството. Той е по-мощен от най-мощното оръжие за унищожение, измислено от изобретателността на човека. Унищожаването не е законът на хората. Човек живее свободно от готовността си да умре, ако е необходимо, от ръцете на брат си, без страх. Всяко убийство или друго нараняване, без значение по каква причина, извършено или нанесено на друг, е престъпление срещу човечеството. (ММ, 49) „

Цитатите са взети от „Ахимса: Пътят на ненасилието „  от Мохандас К. Ганди

Ахимса е първата от Ямите .
Яма в буквален превод означава  въздържание. Това са принципи, които хармонизират взаимодействието с другите. Нашите социални взаимоотношения.
Ахимса в превод означава ненасилие. Ненасилие към себе си, към околните, към всички живи същества.
Когато сме в ахимса и дивият звяр в наше присъствие губи природата си./изображението на снимката/. Йога започва от вътре на вън. Ямите са първата от 8-те стъпки на йога.

„Както човек трябва да се научи на изкуството да убива в обучението за насилие, така трябва да се научи и на изкуството да умира в обучението за ненасилие. Насилието не означава освобождаване от страха, а откриване на средствата за борба с причината за страха. От друга страна ненасилието няма причина за страх. Гласуващият за ненасилие трябва да развие способността за саможертва от най-висок тип, за да се освободи от страха. Той не смята дали трябва да загуби земята, богатството си или живота си. Който не е преодолял всеки страх, не може да практикува ахимса до съвършенство. Привърженикът на ахимса има само един страх, който е от Бог. Който търси убежище в Бог, трябва да зърне атмата [душата], която надхвърля тялото; и в мига, в който човек зърне нетленната атма, той хвърля любовта на нетрайното тяло. По този начин обучението по ненасилие е диаметрално противоположно на обучението по насилие. Насилието е необходимо за защита на външните неща; ненасилието е необходимо за защита на атма, за защита на честта. (SB, 16) „

„Ненасилието е най-голямата сила на разположение на човечеството. Той е по-мощен от най-мощното оръжие за унищожение, измислено от изобретателността на човека. Унищожаването не е законът на хората. Човек живее свободно от готовността си да умре, ако е необходимо, от ръцете на брат си, никога не го убивайки. Всяко убийство или друго нараняване, без значение по каква причина, извършено или нанесено на друг, е престъпление срещу човечеството. (ММ, 49) „

Цитатите са взети от „Ахимса: Пътят на ненасилието „  от Мохандас К. Ганди

Leave a Comment